Stjórn Héraðssamband Vestfjarða auglýsir 100% starf yfirþjálfara Íþróttaskóla HSV laust til umsóknar. HSV er með starfssvæði í Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp og hefur 13 virk aðildarfélög innan sinna vébanda. Sambandið vinnur náið með sveitarfélögunum tveimur að uppbyggingu íþróttamála á svæðinu ásamt því að vinna með aðildarfélögum að framgangi einstakra íþróttagreina.

Íþróttaskóli HSV var settur á fót haustið 2011 og er samstarfsverkefni HSV, aðildarfélaga HSV og Ísafjarðarbæjar. Skólinn er fyrir öll börn í 1-4. bekk grunnskóla Ísafjarðarbæjar. Lögð er áhersla á grunnþjálfun og að börnin fái þjálfun í flestum þeim íþróttagreinum sem í boði eru á eldri stigum aðildarfélaga. Ísafjarðarbær styður verkefnið og var stofnun skólans ein af grunnstoðum í samstarfssamningi Ísafjarðarbæjar og HSV sem fyrst var undirritaður vetur 2010-2011.

Markmið skólans eru.

 • Hvetja og fá sem allra flest börn til að iðka íþróttir
 • Fyrstu kynni barna af íþróttaiðkun sé jákvæð
 • Börn fái tækifæri til að kynnast sem flestum íþróttagreinum
 • Auka gæði þjálfunar
 • Lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna
 • Auka grunnþjálfunarhluta æfinga, almenna hreyfingu, hreyfiþroska og hreyfigetu.

 

Yfirþjálfari íþróttaskóla HSV ber ábyrgð á daglegum rekstri hans ásamt samskiptum við Ísafjarðarbæ, aðildarfélög, foreldra og börn í skólanum.

Helstu verkefni:

 • Yfirumsjón með öllu daglegu starfi Íþróttaskóla HSV, skipulagi, þjálfaramálum og stundaskrárgerð
 • Umsjón með grunnþjálfun barna í 1.-4. Bekk og þjálfun barna í 1.-2. Bekk ásamt annarri þjálfun sem við á í samstarfi við aðildarfélög HSV
 • Skipulagning og eftirlit með framkvæmd þjálfunar íþróttagreina í skólanum
 • Umsjón með heimasíðu Íþróttaskólans og fréttum honum tengdar
 • Samskipti við aðildarfélög, þjálfara aðildarfélaga, dægradvöl, foreldrar og forráðamenn barna í Íþróttaskólanum
 • Halda utan um skráningar og skráningarkerfi skólans
 • Yfirumsjón með leikjanámskeið HSV

 

Hæfnikröfur:

Leitað er að einstaklingi með reynslu af þjálfum barna. Íþróttakennaramenntun, þjálfaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki skilyrði. Yfirþjálfarinn þarf að vera fyrirmynd fyrir börn og fullorðna og koma vel fyrir. Jákvætt hugarfar, sjálfstæð vinnubrögð, góð samskiptafærni, sveigjanleiki og ríkur vilji til að vinna með börnum eru skilyrði. Áhugi á uppbyggingu íþróttastarfs í Ísafjarðarbæ er mikilvægur kostur.

 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. Maí 2023 eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2023

 

Nánari upplýsingar gefur framkvæmdastjóri HSV, Dagný Finnbjörnsdóttir í síma 865-7161, umsóknir skulu berast á netfangið hsv@hsv.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá.

 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Stjórn HSV áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.