Öll íþrótta- og ungmennafélög innan ÍSÍ hafa rétt til að sækja um styrk í ferðasjóð ÍSÍ, vegna keppnisferða í viðurkenndum íþróttagreinum innan ÍSÍ á fyrirfram skilgreind styrkhæf mót.

Ferðasjóður íþróttafélaga hefur fengið árlegt framlag á Fjárlögum Alþingis, allt frá árinu 2007, til úthlutunar til íþrótta- og ungmennafélaga í landinu vegna keppnisferða innanlands.  Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands var falin umsjón á útreikningi og úthlutunum úr sjóðnum.

Frestur til að skila inn umsóknum vegna keppnisferða ársins 2021 
er til miðnættis 10. janúar 2022.
 
Til að sækja um farið þið inn á http://ferdastyrkir.isi.is/ og fyllið út umsókn. 
 
 

Vinnureglur varðandi úthlutun úr Ferðasjóði íþróttafélaga


Öll íþrótta- og ungmennafélög innan ÍSÍ hafa rétt til að sækja um styrk í sjóðinn, fyrir alla aldurshópa í viðurkenndum íþróttagreinum innan ÍSÍ á fyrirfram skilgreind styrkhæf mót.

Árlega skal farið yfir lista yfir þau mót sem metin eru styrkhæf.

Einungis ferðir sem mælast 150 km eða meira aðra leið, teljast styrkhæfar ferðir. 
Ferðir eru reiknaðar í fjarlægðum, út frá aðsetri viðkomandi félags og að keppnisstað. 
Til að reikna út kostnað á ferðir er notast við viðmiðunartölu pr. km. sem ákveðin er af ÍSÍ hverju sinni. Þetta er gert til að reikna út sambærilegan kostnað á allar ferðir. 

Notaður er svokallaður upphæðarstuðull til að ná fram frekari jöfnun ferðakostnaðar, þ.e. að þau félög sem þurfa, búsetu sinnar vegna, að ferðast oftast, lengst og með flesta iðkendur, fá hærra útgreiðsluhlutfall heldur en þau félög sem einungis fara eina ferð. Um er að ræða þrepaskipta hækkun eftir fyrirfram ákveðinni töflu sem byggist á upphæðum útreiknaðs ferðakostnaðar. 

Íþróttahéruðum er skipt upp í flokka. Hver flokkur hlýtur svokallaðan landsbyggðar-stuðul sem byggður er á fjarlægð helstu byggðarkjarna hvers héraðs frá höfuðborginni. 
Sá stuðull margfaldast við þann upphæðarstuðul sem til staðar er í líkaninu (upphæðarstuðul) og getið er hér fyrir ofan. Þak margfeldis upphæðarstuðuls og landsbyggðarstuðuls er 3.
Styrkur er ekki greiddur sem hlutfall af uppgefnum ferðakostnaði félaga heldur sem hlutfall af kostnaði sem reiknaður er út af ÍSÍ, út frá þeim forsendum sem ákveðnar hafa verið hvert ár fyrir sig. Tekið er mið af fjarlægð, fjölda þátttakenda og fjölda ferða. 

Enginn gistikostnaður eða annar kostnaður er styrkhæfur, einungis beinn ferðakostnaður. 

Styrkur er greiddur út í febrúarmánuði vegna keppnisferða ársins á undan. Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir úthlutun sjóðsins áður en hún kemur til greiðslu.

Vinnureglur þessar eru staðfestar af mennta- og menningarmálaráðuneytinu og breytingar á þeim eru gerðar í samráði við ráðuneytið.