HSV sendir kærar nýárskveðjur og þakkar samstarf á liðnu ári.

Nánar

3X Technology ehf hefur afhent HSV styrk að upphæð kr. 1.500.000. Með þessum styrk villl fyrirtækið fyrir hönd starfsmanna sinna stuðla að bættum gæðum og faglegri vinnu við barna- og unglingastarf íþróttahreyfinga í heimabyggð. Sérstaklega er horft til mikilvægis íþróttaiðkunar til forvarna. Þar sem barna- og unglingastarf er langtímaverkefni gefur fyrirtækið jafnframt fyrirheit um sambærilegan stuðning, að ári, fyrir árið 2019.

Jafnframt hefur Skaginn og Þorgeir & Ellert stutt Íþróttabandalag Akraness samtals að upphæð kr. 3.000.000 í sama tilgangi

Stofnaðir hafa verið sérstakir bankareikningar hjá Íslandsbanka, annarsvegar á Akranesi og hinsvegar á Ísafirði, sem eingöngu verða ætlaðir til stuðnings við barna- og unglingastarf íþróttahreyfinganna.

 

Stuðningurinn er ekki sérstaklega ætlaður ákveðnum aðildafélögum innan íþróttahreyfinganna og munu forsvarsmenn hreyfinganna sjá um með hvaða hætti stuðningurinn, í þágu barna- og unglingastarfs í heimabyggð, verði nýttur. Sérstaklega er tekið fram að stuðningurinn er einungis ætlaður sem viðbót við núverandi barna- og unglingastarf og ekki ætlaður til frekari fjárfestinga innan íþróttahreyfinganna.

Stjórn HSV mun að skipuleggja með hvaða hætti stuðningurinn nýtist sem best til að bæta gæði og faglega vinnu í starfi aðildarfélaga með forvarnargildi íþróttaiðkunar ungmenna í huga.

Fyrirtækin hvetja sem flesta, bæði einstaklinga og lögaðila, toæ að leggja verkefninu lið og þannig styðja við börn og ungmenni í sinni heimabyggð. Starfsmaður HSV gefur frekari upplýsingar um þetta verkefni og starf HSV almennt ef óskað er í síma 863-8886 eða hsv@hsv.is

Frjáls fjárframlög má leggja inn á eftirfarandi reikninga sem eingöngu eru ætlaðir til stuðnings við barna- og unglingastarf íþróttahreyfinganna:

Héraðssamband Vestfirðinga, kt. 490500-3160 – reikningsnr. 0556-14-400730

Íþróttabandalag Akraness, kt. 670169-2199 – reikningsnr. 0552-14-350180

HSV þakkar 3X Technology og starfsmönnum fyrirtækisins kærlega fyrir stuðninginn og hlakkar til að vinna með þeim að eflingu barna og unglingastarfs á næstu árum.

Nánar
Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður HSV og Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri undirrita samningana.
Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður HSV og Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri undirrita samningana.

Í hádeginu í dag var skrifað undir nýjan samstarfssamning milli HSV og Ísafjarðarbæjar. Það voru þau Guðný Stefanía Stefánsdóttir fomaður HSV og Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri sem það gerðu. Þessi nýji samstarfssamingur mun efla starf íþróttahreyfingarinnar í Ísafjarðarbæ enn meira og er ánægjulegt að sjá þann stuðning sem Ísafjarðarbær setur í íþrótta- og æskulýðsstarf  aðildarfélaga HSV.

Helstu atriði í samningnum er að nú er kominn beinn fjárhagslegur styrkur til að halda áfram með afreksform HSV en það eru styrktaræfingar fyrir unglinga í 7.- 10 bekk og er markmiðið fyrst og fremst að stýra betur álagi hjá ungum íþróttaiðkendum og lækka meiðslatíðni. Í tímunum er boðið upp á fjölbreyttar æfingar sem miða að því að bæta snerpu,  sprengikraft, úthald, liðleika og styrk iðkendanna undir stjórn sjúkraþjálfara. Þjálfarar munu einnig skima hópinn til að finna út styrkleika og veikleika hvers og eins og hjálpa krökkunum að vinna sérstaklega með þá þætti.Þarna koma saman ungir iðkendur ólíkra íþróttagreina. Þannig næst betri yfirsýn yfir æfingaálag auk þess sem þátttaka þvert á íþróttagreinar styrkja félagslega þáttinn í íþróttiðkun hjá fámennum félögum í litlu samfélagi.

Einnig eykst framlag til íþróttaskóla HSV en með aukinni fjölgun barna í bænum hefur umfang skólans aukist nokkuð. Að lokum er rekstrarstyrkur til HSV og aðildarfélaga hækkaður til móts við það sem hann var fyrir hrun.

Samstarfssamningur HSV og Ísafjarðarbæjar er HSV og aðildarfélögum þess mikill styrkur. Samningurinn gerir HSV kleyft að halda úti íþróttaskóla HSV þar sem börnum í 1.-4. bekk gefst kostur á fjölbreyttu íþróttastarfi í samfellu við skólastarf á verði sem er lægra en almennt þekkist. Skólinn hefur í gegnum tíðina fengið ýmsar viðurkenningar og styrki innan íþróttahreyfingarinnar. Til hans er litið sem fyrirmynd að tómstundastarfi víða á landinu og reglulega koma fyrirspurnir um skipulag og framkvæmd frá öðrum héraðssamböndum og sveitarfélögum. Hjá að minnsta kosti þremur héraðssamböndum hefur starf að fyrirmynd íþróttaskóla HSV farið af stað og fleiri eru að skoða þann möguleika. Íþróttaskóli HSV er samstarf Ísafjarðarbæjar og HSV sem allir geta verið stoltir af.

Með rekstrarstyrknum til HSV og aðildarfélaga er tryggt að HSV geti áfram haft framkvæmdastjóra að störfum ásamt því að sambandinu er gert kleyft að útdeila öllum greiðslum fyrir lottó út til aðildarfélaga en flest héraðssambönd nýta hluta lottóstyrks til rekstur sambandanna. 

Í samningnum er einnig kveðið á um afnot og úthlutun tíma til íþróttahreyfingarinnar í íþróttamannvirkjum Ísafjarðarbæjar. Er sá styrkur metinn á um 77 milljónir króna. Eftirspurn eftir tímum í íþróttahúsunum fer vaxandi ár frá ári og eru aðildarfélög HSV með æfingar í öllum íþróttahúsum Ísafjarðarbæjar auk þess að nýta íþróttahúsið í Bolungarvík. 

Á gildistíma samningsins mun íbúðastyrkur Ísafjarðarbæjar lækka. Sem stendur hafa aðildarfélög HSV afnot af átta íbúðum en verða fimm í lok samningstímans. Íbúðastyrkurinn er íþróttafélögunum mjög mikilvægur og stór þáttur í hversu vel hefur gengið að fá menntaða og öfluga þjálfara til starfa hér í bænum.

HSV þakkar Ísafjarðarbæ fyrir góðan stuðning og hlakkar til öflugs starfs á komandi árum.

Nánar

Héraðssamband Vestfirðinga auglýsir eftir umsóknum í Styrktarsjóð þjálfara. Samkvæmt reglugerð sjóðsins er honum ætlað að auka þekkingu og færni þjálfara og með því móti auka gæði þjálfunar og efla íþróttastarf í sveitarfélginu. Sjóðsstjórn er heimilt að úthluta styrkjum til aðila utan vébanda HSV, enda muni viðkomandi verkefni verða íþróttalífi og félögum í Ísafjarðarbæ og Súðavík til hagsbóta.

Umsóknarfrestur er til miðnættis 24. nóvember 2017

Í umsókn þarf að koma fram helstu upplýsingar um þjálfarann og verkefnið sem sótt er um styrk fyrir. Umsóknum skal skilað á netfangið hsv@hsv.is eða til HSV, Suðurgötu 12, 400 Ísafjörður

Reglugerð sjóðsins má finna á heimasíðu HSV, www.hsv.is. Fekari upplýsingar gefur framkvæmdastjóri HSV, hsv@hsv.is eða í síma 8638886.

Nánar

Nú er loks komið að því að auglýsa eftir umsóknum um styrki í afrekssjóð HSV. Nú verður unnið eftir nýrri reglugerð sjóðsins með þeim breytingum sem samþykktar voru á ársþingi í vor. https://hsv.is/um_hsv/afreksmannasjodur/

 Umsóknarfrestur er til 20. nóvember.

Tvær leiðir eru færar til að sækja styrk í sjóðinn:

 

Annarsvegar verður hægt að sækja um að gera samning við sjóðinn til 1-3 ára samkvæmt 8. grein reglugerðar sjóðsins:

 

 1. gr.

Meginmarkmið sjóðsins er að styrkja unga og efnilega íþróttamenn sem líklegir eru til að verða afreksmenn í framtíðinni. Sjóðurinn skal ná því markmiði með því að gera 1-3 ára samning. 

8.1 gr.

Samningsferli

Sæki afreksmaður  um að koma í samningsferli með afreksmannasjóði, skal hann leggja fram heildstæða og rökstudda áætlun til 1-3 ára um markmið og æfingaáætlun. Stjórn sjóðsins og umsækjandi ljúka samningsgerð. Samningarnir eru endurskoðaðir á hverju ári og eru uppsegjanlegir ef vanefndir verða á þeim.

8.2 gr.

Samningsgerð

Gera skal samning við íþróttamanninn, aðildarfélag hans, þjálfara og eftir atvikum aðstandendur.

8.3 gr.

Í samningi skal eftirfarandi koma fram:

 • Bakgrunnsupplýsingar samningsaðila
 • Markmið íþróttamanns
  • o Skammtíma markmið
  • o Langtímamarkmið
 • Æfingaáætlun
 • Yfirlit yfir stuðning afreksmannasjóðs
 • Greiðsluáætlun
 • Vörður og yfirlit yfir árangursfundi með stjórn afreksmannasjóðs

Hverri umsókn skal fylgja samþykki/undirskrift formanns félags eða deildar viðkomandi íþróttamanns. Þannig viljum við tryggja að umsóknir verði með vitund og vilja félaga/deilda.

 

 

Hinsvegar verður hægt að sækja um samkvæmt grein 9 í reglugerð sjóðsins sem er fyrirkomulagið sem verið hefur síðustu ár. Þá þarf að nota umsóknarferlið inn á heimasíðu hsv og sækja félög um fyrir sína iðkendur í gegnum aðgang sinn. Nánari upplýsingar ásamt notendanafni félags og aðgansorði verður sent til formanna þeirra félaga sem sótt hafa um styrk áður í sérstökum pósti. Önnur félög hafi samband við hsv ef sækja á um styrk eftir þessari leið.

 1. gr.

Heimilt er að úthluta úr Afreksjóðnum einu sinni á ári til þeirra íþróttamanna sem ekki falla undir skilyrði til langtímasamnings.

Íþróttamaður sem er framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að komast í hóp bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni fellur þar undir.

 

Vakni einhverjar spurningar um þetta umsóknarferli endilega hafið samband hsv@hsv.is.

Nánar